Medische fouten: ontsteltenis over theater der topmanagers in de gezondheidszorg in Zwolle

Afgelopen dinsdag 1 juni 2018 vond de bijeenkomst plaats waarbij het boekje “Als het misgaat: over openheid na een incident” geschreven door Harry Molendijk en Annelies van Bon*, Isala ziekenhuis, te Zwolle gepresenteerd werd aan diverse topmanagers van de Nederlandse gezondheidszorg.
Wij spreken over Mw dr Marian Kaljouw, voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, dr Jan Vesseur, voormalig huisarts en al enkele jaren hoofdinspecteur Patientveiligheid Inspectie Gezondheidszorg, dr Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, internist en voorzitter van de artsenorganisatie KNMG. Mw Atie Schipaanboord, directeur van de NPCF Ned. Patienten en Consumenten Federatie was verhinderd en liet zich door medewerkster Sophie Ouboter vervangen.
Er werd zeer geanimeerd beaamd dat het zo belangrijk was om open en eerlijk te zijn over medische fouten naar de slachtoffers toe en om de fout zo snel mogelijk medisch te herstellen. Een echtpaar bij wiens couveuse-babytje een vingertopje werd afgeknipt was vol lof over de opvang en de medische behandeling. Natuurlijk is dit heel positief allemaal.
SIN-NL kreeg de gelegenheid om het woord tot de aanwezigen te richten en hen te wijzen op het feit dat de handleiding een prima initiatief is, maar dat artsen en de Inspectie Gezondheidszorg nog steeds de huidige slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden volledig aan hun lot overlaten en hen al jaren geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling geven. Niemand sprak dit tegen. Natuurlijk niet want de aanwezige organisaties hebben dit allen reeds herhaaldelijk erkend, hoewel de KNMG dit tot nu toe alleen via jurist Legemaate had gedaan in 2006. Ook kreeg SIN-NL de gelegenheid het zwartboek aan te bieden aan de voorzitter van de KNMG internist Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, een keurige man.
Maar op onze duidelijke vraag: help de slachtoffers en nabestaanden, wij hebben dringend hulp nodig, heeft ook hij nog niet gereageerd.
Mw Kaljouw en Heer Molendijk zeiden na afloop tegen ons: ja we doen zo ons best, dit boekje is nu prioriteit én …….het kan nog jaren duren voordat jullie hulp krijgen. De Inspectie zweeg volledig evenals de NPCF.
Maar…..hoe is het mogelijk dat deze hulpverleners,  topmanagers en nette mensen zo welbewust en zonder enige vorm van gewetenswroeging al jaren lang patienten, helemaal aan hun lot overlaten, hen geen goede medische hulp verlenen ondanks ernstige nb door de medische sector, door collegae veroorzaakte ziekte, invaliditeit en overlijden?
Zijn dit hulpverleners, zijn dit artsen, zijn dit verpleegkundigen, zijn dit controleurs en bewakers van de kwaliteit van gezondheidszorg, zijn dit belangenbehartigers van patienten?
Hoe vriendelijk en hoe netjes deze “nette mensen” ons ook te woord staan en ons kort aan het woord laten, wij vragen ons af:
Verdienen deze personen de titel arts en verpleegkundige, nu zij een hele grote groep patienten nogmaals- volledig aan hun lot- overlaten en zich in feite schuldig maken aan het achterlaten van hulpbehoevenden in nood, in strijd met hun morele, professionele en wettelijke plicht?
In feite was en is er sprake van jarenlange wantoestanden die gewoon gecontinueerd worden en in stand gehouden worden door het regelmatig opvoeren van een theaterstukje, ten koste van het leed van duizenden onschuldige patienten. Het moet hun familie-lid maar zijn dat sterft of invalide wordt door een medische fout en volledig aan zijn lot wordt overgelaten……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s